©Photo by Johan Palmborg / COPYRIGHT

Bildregi: Veidekke Bostad

Art Director för Veidekke Bostad, genom Tuvemark & Co

För Veidekke Bostad hade jag uppdraget att som Art Director, genom reklambyrån Tuvemark & Co, arbeta grafiskt med deras varumärke. Jag arbetade med deras varumärket under flera år, var med och tog fram ett antal trycksaker samt planerade flera fotograferingar där bilderna senare skulle användas i det tryckta materialet. Arbetet var konceptuellt och varje fotoserie hade ofta ett tema, baserat på vilket byggprojekt som skulle lyftas. Här följer ett urval ur två bildserier som jag arbetat med, vilka hade gemensamt att det handlade om naturnära områden i småstäder/samhällen, strax utanför Göteborg.

De här byggprojekten; Kolla Parkstad i Kungsbacka och Kronogården i Älvängen, marknadsfördes för några år sedan och är avslutade.

Veidekke Eiendom i Sverige och Norge gått samman i en organisation med nya ägare och nytt namn: Nordr.

Alla bilder fotograferades av Johan Palmborg: