Grafisk form: Fri konst och kultur

Grafisk form för Göteborg Stads kulturförvaltning.

Genom kulturförvaltningen fick jag i uppdrag att ta fram ett antal trycksaker för verksamheterna under Fri konst och kultur. Vi kom tillsammans fram till att konceptet Kaleidoskop blev passande eftersom variationerna är många och aktiviteterna är öppna för alla. Många möjligheter. På så sätt kunde vi få ett gemensamt uttryck för alla trycksakerna så att det blev tydligt att de hörde samman. Fotografen Sören Håkanlind anlitades och han fick uppdraget att fotografera ett antal motiv i ett kaleidoskop, som skulle representera respektive område. För att få till riktigt bra bilder så byggde Sören sitt eget kaleidoskop och bilderna kom väl till pass i de trycksaker som togs fram:

Titta närmare på några av bilderna som fotograf Sören Håkanlind tog: