Grafisk form: Trycksaker Röhsska museet

Grafisk formgivning för Röhsska museet

Jag har tagit fram mycket grafiskt material för Röhsska museet när jag under en tid var anställd som kommunikatör med grafisk inriktning. Detta är ett exempel, som jag råkar ha tillgängligt i print. Det är en enkel mall som utgår från Röhsskas grafiska manual, men min egen tolkning. Denna mall kan användas till olika tillfälliga utställningar eller andra event där behovet av en fysisk trycksak finns. Det är en enkel vikfolder, vilket Röhsska även tidigare använt sig av och uppskattar, där det finns utrymme för text på insidan i tre spalter. Färgen ändras enkelt i mallen och just det här exemplet skulle passa färgmässigt med de nyanser som hör till Bauhausskolan (alltså den tyska arkitekturskolan Bauhaus, som blev en föregångare för funktionalismen och inte ett välkänt varuhus) och togs fram i blått, rött och svart.

Röhsskas grafiska profil, både den äldre och den senare, bygger mycket på visuell enkelhet där en tydlig typografi ofta blir bärande. Vid grafisk formgivning på Röhsska bör en kunna hantera, och inte minst, uppskatta det minimalistiska uttrycket.

Foto: Anna Setterby Angefred, Mall till informationsmaterial.