Grafisk form: Trycksaker Röhsska museet

Grafisk formgivning för Röhsska museet

Jag har tagit fram mycket grafiskt material för Röhsska museet när jag under en tid var anställd som kommunikatör med grafisk inriktning. Här är ett exempel på en enkel mall som utgår från Röhsskas grafiska manual, men min egen tolkning. Denna mall kan användas för tillfälliga utställningar eller andra event där behovet av en fysisk trycksak finns. Det är en enkel vikfolder där det finns utrymme för text på insidan i tre spalter. Färgen ändras enkelt i mallen och just det här exemplet skulle passa färgmässigt med de nyanser som hör till Bauhausskolan (den tyska arkitekturskolan Bauhaus, som blev en föregångare för funktionalismen) och togs fram i blått, rött och svart.

Röhsskas grafiska profil, både den äldre och den senare, bygger mycket på visuell enkelhet där en tydlig typografi ofta blir bärande.

Mall till informationsmaterial.