Kommunikation: Göteborgs konstmuseum

Kommunikatör för Göteborgs konstmuseum

Under 2016 arbetade jag som kommunikatör på Göteborgs konstmuseum. Under den här tiden pågick ett intensivt arbete med att göra om museets hemsida. I huvudsak var vi två kommunikatörer som drev detta projekt, varav den ena var inriktad på innehåll/text och den andre på form/funktion. Eftersom jag hade erfarenhet av det senare så blev det jag som bevakade detta område när hemsidan togs fram. Hemsidan upphandlades externt och det var byrån Brandwork (som idag heter Ojity) som hade uppdraget. Det var ett lyckat projekt och hemsidan är fortfarande live, trots att det gått flera år.

Något jag minns särskilt var den stora utmaningen med att få ner antalet huvudrubriker i menyn till de fyra som används idag; Besök museet, Samlingen, Utställningar och Aktiviteter. Detta var nödvändigt för att sidan skulle bli mer lättnavigerad för besökarna. Och det fanns många fler rubriker på den tidigare hemsidan, alla viktiga på sitt sätt, men sidan blev därmed svårnavigerad. Menyn, med det nya upplägget, blev tydligare men går att expandera för den som söker lite mer specifik information. Det här meny-upplägget använder numera (när denna text skrevs) även Göteborgs stadsmuseum och Röhsska museet.

Besök Göteborgs konstmuseums hemsida.

Skärmdumpar från Göteborgs konstmuseum, augusti 2021. goteborgskonstmuseum.se