Kampanj: Utställning

Kommunikatör för Göteborgs Museer

Kan design lösa brott? Det är frågan som ställs i denna utställning som stod på Röhsska museet under nästan hela år 2020. I denna produktion var jag ansvarig kommunikatör, anställd av Göteborgs museers kommunikationsavdelning. Jag arbetade bland annat med den marknadsförande kampanjen inför öppningen. Jag var även kontaktperson för grafisk form. Mycket av arbetet handlade förstås om att bygga upp en förväntan, bland annat i sociala medier och genom en synlig kampanj i framförallt Göteborgsområdet. Målet var att skapa nyfikenhet och gärna en välbesökt invigning. Invigningen blev glädjande nog fullsatt och väldigt uppskattad. Flera av Röhsskas anställda menade att det var första gången museet var så välbesökt efter återöppnandets stora ceremoni ett knappt år tidigare.

Läs gärna mer om utställningen här:

Läs mer om gruppen Forensic Architecture:

Utställningsprojekt Röhsska museet. Foto (ovan): Carl Ander. Grafisk produktion: Varv Varv