För alla barn

Enheten Barnkultur på Göteborgs Kulturförvaltning verkar för alla barns rätt till konst och kultur, oavsett stadsdel. Mitt uppdrag var att ta fram en kommunikativ trycksak som beskrev alla deras verksamheter. Den färdiga trycksaken innehåller ett kort för varje verksamhet under ”taket” Barnkultur. Den gemensamma nämnaren blev en bildidé, som jag tidigare nämnt här i bloggen, nämligen[…]